Fællesspisning

Vi hygger med fællesspisning ca. én gang i måneden. Alle er velkommen til at være en del af fællesskabet. 

Prisen er 65 kr. pr. person, 35 kr. for børn op til 12 år. Menuen er varierende, men annonceres altid ugen før. 

Aftnen starter kl. 18.00 hvor der synges fællessang og måske er der andre sjove tiltag i løbet af aftnen. Maden laves af frivillige, som også står for borddækning, oprydning mm.  

Én gang om året har vi international fællesspisning, hvor lokale med anden baggrund end dansk er i køkkenet og lave lækkert mad. Vi har tidligere smagt Rumænsk, Polsk, Ukrainsk mm., hvilket er en stor succes hver gang.  

Vi samles også altid omkring Sankt Hans, hvor vi starter med børne gudstjeneste for dem der har lyst, samt børne bål.

Kl. 18.00 starter fællesspisning, efterfulgt af Sankt Hans bål, kaffe og kage og afsluttes omkring kl. 21.00.

Årets båltaler er Jette Christensen, formand for skolebestyrelsen. 

Næstkommende fællesspisninger: 


Tirsdag 23.6 (Sankt Hans)
Onsdag 9.9
Onsdag 7.10
Tirsdag 10.11 (Mortens aften)

Billetter købes i Caféen.